top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.subrtservis.cz, našimi zákazníky a zájemci o naše služby.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace
o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
 

    I. Obsah a účel dokumentu

   II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

  III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

  IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

   V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

  VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Jan Šubrt

IČ: 75591260

DIČ: CZ9006145236
Plátce DPH

Kramolín 59, 675 77 Kramolín

Zapsaný v živnostenském rejstříku, u Městského úřadu Náměšť nad Oslavou

kontaktní e-mail: info@subrtservis.cz, kontaktní telefon: +420 560 000 349

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích FB messenger,
nebo zprávy na naší FB stránce).

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram,) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat poskytnout službu, resp. Ani zajistit rezervaci pro poskytnutí naší servisní služby.
Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů,
tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, název právnické osoby (pokud nás kontaktujete jako zástupce obchodní nebo jiné společnosti), IČ (jste-li podnikatel), telefonní číslo, e-mail, kontaktní údaj z Facebooku (dále jen „FB kontakt“),
IP adresu, cookies, informace o objednaných a poskytnutých službách, údaje z naší vzájemné komunikace vztahující se k poskytování našich služeb, reference (údaje, které jste nám sami v rámci reference resp. i informace
o tom, že jste naším zákazníkem, dovolili zveřejnit).

 

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme žádné takové osobní údaje.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci
s vámi, tedy i zajistit rezervaci servisní služby prostřednictvím námi využívaného online rezervačního systému, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:

Jméno, příjmení, titul, adresa, název právnické osoby (pokud nás kontaktujete jako její zástupce), IČ, telefonní číslo, e-mail, FB kontakt (pokud s námi ohledně uzavření smlouvy budete komunikovat přes FB), informace o objednaných službách, včetně naší vzájemné komunikace s tímto související.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi a jednání vedoucí k uzavření smlouvy o poskytnutí služby (servisu) mezi námi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním rezervačního formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

V případě, že mezi námi nakonec nedojde k uzavření smlouvy, budeme poskytnuté osobní údaje (zpravidla tedy údaje, které vyplníte do rezervačního nebo kontaktního formuláře na webových stránkách) zpracovávat na základě oprávněného zájmu (viz dále bod C.), po dobu maximálně 1 kalendářního roku následujícího po okamžiku, kdy jste nás naposled kontaktovali.
 

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracováváme tyto údaje:

Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, informace o poskytnutých službách (včetně cenových údajů a údajů o platbách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje
  ze smluv a naší vzájemné komunikace.

 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení (novinkách v našich službách, nabídce služeb) zpracováváme tyto osobní údaje našich zákazníků: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon,
  FB kontakt, instagram kontakt. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo FB resp. FB messenger, i zde budeme ihned respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. Pro tento účel budeme vaše osobní údaje zpracovávat 5 kalendářních roků od naší poslední komunikace v souvislosti se smluvním plněním nebo do doby než případně odmítnete další zasílání obchodních sdělení (pokud by k tomu došlo v průběhu uvedených
  5 kalendářních roků).

 • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud nám např. pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „rezervace“ a je to pro nás pokyn domluvit s vámi podrobnosti servisu. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing
  (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

 • Pro účely analýzy návštěvnosti stránek a pro účely kvalitního nastavení a cílení reklamy využíváme služby
  google analytics a správce reklamy na Facebooku a Instagramu. K těmto účelům ovšem nepoužíváme personifikované údaje, tedy měříme návštěvnost jen obecně, nikoli s využitím vašich osobních údajů, s výjimkou cookies. Jejich použití ovšem můžete zakázat přímo ve vašem webovém prohlížeči, případně nastavit limity jejich použití. Bližší informace naleznete přímo v samostatné informaci o cookies na našich webových stránkách.

   

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pouze s vaším souhlasem budeme zpracovávat (tedy zejména zveřejníme na webových stránkách či FB stránce
a na instagramu) vaši referenci na naše služby, případně fotografie či videozáznamy pořízené při poskytování služeb, pokud by měly být použity pro marketingové účely. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let, pokud svůj souhlas předtím neodvoláte, jinak do odvolání souhlasu. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat
 po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Na našich webových stránkách užíváme rezervační systém reenio provozovaný společností GARVIS Solutions s.r.o., IČ: 28659058. Tato společnost je tedy v postavení zpracovatele osobních údajů a máme s ní uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Podrobnosti o ochraně osobních údajů a jejich zpracování s využitím systému reenio lze nalézt na tomto odkazu: https://reenio.cz/cs/manual/privacypolicy 

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon
(tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům
a informacím o jejich zpracování. Díky využívání systému reenio je přístup velmi jednoduchý a automazitovaný.
Stačí když na našich webových stránkách, v patičce jakékoli rezervační stránky kliknete na odkaz „Správa osobních údajů“ a zde pak zadáte do webového formuláře svůj e-mail, na který chcete informaci o zpracování osobních údajů zaslat. Poté na zadaný emailový kontakt bude zaslán email s informací o dalším postupu.
Výsledkem je pak stránka, na které jsou souhrnně prezentovány informace spojené s touto vaší emailovou adresou.

 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
 

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci.
Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo
na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat
na e-mailu info@subrtservis.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit.
Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.subrtservis.cz a https://subrtservis.reenio.cz

 

Toto znění je účinné od 1.9.2019

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ – UPLATNĚNÍ PRÁV V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

bottom of page